Transparent

Campuspuljen

I Campuspuljen kan du søge op til 5.000 kr. i støtte til studenterarrangementer og -projekter.

Andre støttemuligheder

Du kan også søge støtte gennem Turbopuljen og Kulturpuljen. Desuden kan du kontakte kommunens fundraising-enhed for at høre om andre støttemuligheder.

Hvad drømmer du om at lave?

Vil du genindføre Mesterskaberne i Slice?

Lave en kortfilmsfestival med awardshow og prisuddeling i Campus?

Holde en stor fest med underholdning og livemusik for alle byens studerende?

Eller noget helt fjerde, vi end ikke har fantasi til at forestille os, fordi det er DIN fede, unikke idé?

Så er du kommet til rette sted!

Campuspuljen kort fortalt

Campuspuljen er en kvikpulje, hvor du kan søge støtte på op til 5.000 kr. til studenterarrangementer og -projekter. Du får svar senest to uger efter, vi har modtaget din ansøgning - længere svartider kan forekomme i ferieperioder.

Du er velkommen til at booke et møde, hvor du kan få sparring på din idé.

Sådan søger du:

Send en mail til campus@kolding.dk, hvor du beskriver din idé og hvad den økonomiske støtte til skal bruges til.

Kontur stemning 1

Campuspuljens formål

Campuspuljen skal medvirke til at styrke det brede samarbejde om at gøre Kolding til en stadig mere attraktiv studie- og uddannelsesby.

Puljens formål er at opmuntre til og støtte et levende og aktivt studieliv i Kolding Kommune. 

Puljen støtter følgende fokusområder:

• Sport
• Kultur (koncerter, events, udstillinger, workshops, foredrag, forestillinger)
• Faglige arrangementer
• Sociale arrangementer
• Mødesteder og rammer til fællesskabende aktiviteter

Der gives bl.a. støtte til markedsføring samt materialer til afvikling af ovenstående.

Hvem kan søge støtte?

Studerende som er indskrevet på en af byens fire videregående uddannelsesinstitutioner (SDU, UC SYD, DSKD og IBA Erhvervsakademi Kolding).

Hvad kan der søges støtte til?

Tilskud gives til arrangementer og initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte.

Følgende forhold vil blive vurderet i forbindelse med ansøgningerne:

 • Der lægges positivt vægt på at aktiviteter bliver skabt i et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner

 • Såfremt der er tale om en aktivitet, så skal denne foregå i Campusområdet fx på en af de 4 videregående uddannelsessteder eller på udendørsarealet i nærheden uddannelsesstederne

 • Der skal være offentlig adgang for studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner til arrangementer

 • Arrangementer skal foregå i Kolding Kommune

 • Arrangementer skal være annonceret offentligt

 • Campuspuljen kan søges sammen med midler fra andre puljer, fonde, sponsorer mv.

Hvad kan der ikke søges støtte til?

Som hovedregel ydes der ikke tilskud til

Følgende typer af udgifter:

 • Aflønning af arrangører af aktiviteten

 • Kommercielle aktiviteter

Følgende typer af aktiviteter:

 • Byfester, tivoli m.v., hvor studerende som målgruppe ikke er tydelig

 • Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt

 • Foredragsvirksomhed, hvor emnet ikke relaterer sig til et af de opstillede formål

 • Private aktiviteter

 • Aktiviteter med velgørende, religiøse eller politiske formål