Transparent
Seks unge slapper af og drikker øl i solen

Forskningens Døgn

Oprettet 2 maj 2024

#events#fremtid

Sammen om trivsel

Til Forskningens Døgn 2024 blev vi klogere på unge og trivsel!

Fredag den 26. april satte vi fokus på unge og trivsel på SDU Kolding.

Her samlede vi forskere fra byens videregående uddannelsesinstitutioner til et fælles forskningens døgn arrangement. Her belyste vi et emne, som har stor bevågenhed – ikke mindst i Kolding Kommune, hvor man netop har iværksat trivselsprojektet GROW på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner, der skal være med til at styrke trivslen blandt byens studerende.

Arrangementet bød på forskningsoplæg med forskellige perspektiver på trivsel. Efter oplæggene fortalte kunstmuseet Trapholt om deres projekt, hvor de i samarbejde med fire andre kunstmuseer, igangsatte en række indsatser, der skal fremme trivslen blandt unge.

Oplæg til Forskningens Døgn

Søren Bøjgård Schleicher (UC SYD)
Lektor, Institut for skole

Titel: Transformativ rollemodellering – en vej til studerendes trivsel

Studerende på videregående uddannelser klarer sig godt, hvis de oplever at egne kompetencer flugter med de faglige og sociale krav. Kan vi lære de gode studerende også at være inviterende rollemodeller?

Mads Bärenholdt (SDU)
Ph.d.-studerende, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Titel: Hvordan Opleves Ensomhed af Unge Voksne, og Hvordan Kan Man Hjælpe?

En stor del af unge voksne oplever længerevarende ensomhed, hvilket får betydelige konsekvenser for dem. Gennem ph.d.-projektet er der udviklet metoder, der giver indsigt i, hvordan ensomhed opleves af unge voksne, samt forslag til, hvordan man kan hjælpe dem med at overvinde ensomheden.

Ane Qvortrup (SDU)
Professor, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Titel: Trivslen blandt unge på ungdomsuddannelserne

Baseret på en helt ny undersøgelse af trivslen blandt unge på ungdomsuddannelser diskuterer Qvortrup, hvad det vil sige at (mis)trives, og hun viser, hvordan det står til med de unges trivsel? Hun har fokus på forskellige typer af trivsel, emotionel, social og faglig trivsel. Som del af oplægget pegede hun også på, hvad vi kan gøre for at styrke trivslen.

GROW

GROW er en organisation, der blev stiftet i 2021 af en gruppe unge ildsjæle med visionen om at skabe bedre trivsel for unge i hele Danmark. I GROW ønsker de at give alle unge muligheden for at få viden og værktøjer, så de i fællesskab kan styrke unges trivsel og støtte hinanden i at skabe meningsfulde liv i balance. GROW skal uddanne 30 trivselsambassadører på tværs af Koldings fire uddannelsesinstitutioner.

Trapholt

Kan kunstmuseers særlige rum og kunstens materialitet og flertydighed være med til at styrke unges trivsel og skabe fordybelse i et accelererende samfund?

Det spørgsmål har 5 kunstmuseer fra hele landet slået sig sammen for at undersøge i partnerskab med forskere fra Center for Ungdomsforskning. Trapholt, Louisiana, Kunsten, Nivaagaard og Brandts vil i løbet af 2024 på forskellig vis undersøge, hvordan kunstneriske metoder kan styrke unges trivsel som både forebyggende indsats og en måde at imødegå eksisterende udfordringer.

Forskningens Døgn Mikael Sorknæs (moderator)
Program for 2024

Kl. 15.00 - 15.05: Velkomst ved moderator Mikael Sorknæs, leder af Campus Kolding

Kl. 15.05 - 15.20: Oplæg v/ Mads Bärenholdt

Kl. 15.20 - 15.35: Oplæg v/ Søren Bøjgård Schleicher

Kl. 15.35 - 15.50: Oplæg v/ Ane Qvortrup

Kl. 15.50 - 16.05: Præsentation af trivselsambassadørsprojekt v/ GROW

Kl. 16.05-16.20: Fælles spørgerunde

Kl. 16.20 - 16.35: Pause og bobler

Kl. 16.35 - 17.00: Oplæg og fælles kunstværk v/ Trapholt

Aktiviteter

Udover en masse spændende oplæg bød arrangementet også på aktiviteter.

Fælles kunstværk
Trapholt præsenterede deres fælles happening inspireret af deres aktuelle soloudstilling 'Shaping a Pattern' af den danske kunster Maria Torp. Her blev deltagerne inviteret til at deltage i kunstværket ved at sætte et fingeraftryk på et lærred.

Badgeworkshop
Campus Kolding havde en badgeworkshop med, så deltagerne kunne have deres egne kreative badges. Det var den perfekte anledning til at sætte et kreativt præg på ens tøj, taske eller noget helt tredje.

Badge workshop
Forskningens Døgn publikumForskningens Døgn fælles kunstværkForskningens Døgn  atriet