Transparent
Portræt af Simon Juel Bundsgaard aflang v bord

Oprettet 10 maj 2023

#fremtid

"Min karriere startede, da jeg blev optaget på min uddannelse"

Det med at søge job kan virke som en stor opgave. Hvor starter du? Hvad kan du? Hvordan får du overbevist folk om, at det er dig, der skal have jobbet?

Campus Kolding har mødt en tidligere studerende og bedt ham fortælle, hvordan man som studerende kan tage hul på sin karriere i studietiden. Læs Simon Juel Bundgaards rejse fra studiejob til karriere.

Billede af Simon Juel Bundgaard
Vil du fortælle om din karrierevej?

Min karriere startede, da jeg blev optaget på min uddannelse. Jeg var på det tidspunkt bevidst om, at jeg skulle bruge de næste tre til fem år af mit liv på at skabe de bedste forudsætninger for et job efter endt uddannelse. Jeg kunne tillære mig en masse viden inden for et givent område gennem mit studie. Jeg blev dog hurtigt klar over, at viden først er værdifuld, hvis man kan omsætte den i praksis. Desuden træner et studie dig ikke i mere alsidige og sociale kompetencer, som også er centrale, hvis du vil skille dig ud fra mængden. Derfor valgte jeg at prioritere tid og energi i en masse aktiviteter ved siden af studiet herunder studiejobs, praktikophold, udlandsophold til Kina og Spanien, start af egen virksomhed, ekstra ECTS-point, frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde, tutor etc. Alt sammen med det formål at tilegne mig viden, opnå erfaring og udvikle kompetencer, som jeg mente, kunne hjælpe mig til at stå stærkere efter min uddannelse.

Da jeg nærmede mig afslutningen på min uddannelse, begyndte jeg at overveje mine jobmuligheder. I forbindelse med mit cand.merc.-speciale havde min
specialemakker og jeg et case-interview med direktøren for virksomheden Sourzing A/S, som er en international virksomhed, som leverer skræddersyet eksklusiv emballage og POS (Point of Sale) løsninger til globale ure- og smykkebrands. De har hovedkontor i Kolding. Derudover har de kontorer i hhv. Hamborg, Kina (Wenzhou og Dongguan) og Singapore.

Efter interviewet var jeg meget opsat på, at jeg gerne ville med ombord på den internationale vækstrejse, Sourzing A/S var i gang med. Jeg skrev derfor en uopfordret ansøgning til direktøren med henblik på at drøfte mulighederne for et kommende samarbejde. Idet virksomheden ikke havde slået en stilling op, var det en fælles opgave at definere rammerne og arbejdsopgaverne for et eventuelt job. På daværende tidspunkt stod virksomheden over for en række spændende udviklingsprojekter, hvor de havde brug for en person, som kunne løfte disse projekter. Jeg fik overbevist ledelsen om, at jeg var den rigtige til jobbet, og jeg startede herefter som Business Development Manager.

I min rolle som Business Development Manager arbejder jeg primært med udviklingsopgaver inden for markedsudvikling, digitalisering, bæredygtighed, strategi, kommunikation og branding mv. Til det formål arbejder jeg tæt sammen med alle funktioner, herunder primært ledelsen og bestyrelsen.

For at nævne en helt konkret opgave, er jeg projektleder på vores digitalisering, hvor vi er i gang med at implementere en digital skalérbar virksomhedsplatform, som bl.a. skal effektivisere arbejdsgange, reducere produktudviklingstiden og styrke kundeoplevelsen. Derudover er jeg også tovholder på et bæredygtighedsprojekt, hvor vi i samarbejde med Deloitte og Erhvervshus Sydjylland arbejder på at udvikle en strategi og en handlingsplan for, hvordan vi kan styrke vores bæredygtige løsninger, som understøtter FN’s 17 verdensmål.

“Et studie træner dig ikke i mere alsidige og sociale kompetencer, som er centrale, hvis du vil skille dig ud. Derfor valgte jeg at prioritere en masse aktiviteter ved siden af studiet.”
Portræt af Simon Juel Bundsgaard ved firmanavnet Sourzing
Er der et match mellem din uddannelse og job?

Der er helt sikkert et match mellem min uddannelse og mit job. Jeg føler, at jeg er enormt privilegeret, fordi jeg har fået muligheden for at arbejde inden for de områder, som jeg virkelig brænder for. I mit job er der også god mulighed for at anvende teorier fra studiet. Det, som jeg bedst kan bruge fra min uddannelse, er en metodisk værktøjskasse, bestående af forskellige akademiske kompetencer, som jeg har tillært mig gennem studiet. Hertil er det evnen til at samarbejde med kollegaer og andre interessenter omkring diverse arbejdsopgaver og projekter.

Har geografien spillet en rolle i forhold til, hvor du søgte?

For mig har geografien ikke spillet en rolle. Jeg har aldrig været begrænset af geografi, og jeg var også klar til at flytte efter den rigtige mulighed. Men jeg var blevet rigtig glad for at bo i Kolding, og jeg havde et stort ønske om at blive boende, såfremt jeg kunne finde det rigtige match. Samtidig var jeg også opmærksom på, at der var rigtigt mange spændende jobmuligheder omkring Trekantområdet.

Hvorfor valgte du at læse i Kolding?

Den primære årsag til, at jeg valgte at læse i Kolding var, at de havde en helt unik HA-uddannelse i innovation og entreprenørskab. Udover ønsket om at læse denne unikke uddannelse, som kun udbydes i Kolding, så valgte jeg også at læse i Kolding på grund af det splinternye universitet, det sociale studiemiljø på tværs af studieretninger, samarbejdet med erhvervslivet i Trekantområdet og den tætte kontakt til underviserne.
Derudover tiltalte det mig, at det var et mindre universitet, som virkede mere overskueligt og nemt at finde rundt på.

Ser du nogen fordele ved at søge job i Trekantområdet?

Først og fremmest er der mange jobmuligheder omkring Trekantområdet. Ifølge trekantomraadet.dk er det hjemsted for mere end 22.300 virksomheder, og jobmulighederne er både mange og alsidige. Ligeledes ligger byerne omkring Trekantområdet meget tæt, og der er god infrastruktur. Så det er nemt at bo i en by og arbejde i en anden. Såfremt drømmejobbet ikke skulle være at finde i Trekantområdet, kan man på under en time nå Aarhus, Odense og Esbjerg. Dermed er det bestemt en fordel at bosætte sig i Kolding grundet den centrale placering.

Hvilke karriereråd vil du give nye studerende?

Engagér dig i studielivet og skab dig et værdifuld netværk

I løbet af din studietid har du en rigtig god mulighed for at udvide dit netværk og skabe en masse værdifulde relationer. Et netværk som er vigtigt for dig i løbet af din studietid, men ikke mindst også for din fremtidige karriere. Derfor er mit helt klare råd til dig, at du engagér dig i studielivet og deltager i de tilbud som kunne være interessante for dig. Jeg har f.eks. fået en masse relationer fra Ubåden og SDU Fodbold.

Studiejob, praktik og udlandsophold – tjek, tjek og tjek.

Uanset om du finder et studierelevant arbejde eller ej, så er et studiejob enormt værdifuldt for dit CV, men også for din økonomi i løbet af dit studie. Dernæst er praktik også en unik mulighed for at teste og afprøve faglige interesser i praksis. Praktik er en begrænset periode, hvor du kan finde ud af om du virkelig brænder for et givent område, således du er bedre afklaret, når du skal søge et fuldtidsjob. Endelig så skal du også kraftig overveje dine muligheder for at komme på udlandsophold. Det er både en kæmpe oplevelse, men også en investering i din fremtidige karriere. Så grib mulighed og kom afsted – du kommer ikke til at fortryde det.

Done is better than perfect

Som studerende havde jeg en tendens til, at alt skulle være perfekt, fordi man gerne vil opnå en god karakter. Efter jeg er startet et fuldtidsarbejde, har jeg lært værdien af ”Done is better than perfect.” Med et fuldtidsarbejde er der ikke tid til, at alt skal være perfekt, idet der løbende er opgaver som skal løses. Et råd er derfor at sikre at der kun fokuseres på det væsentlige med det formål at stoppe før det er perfekt. Dermed bruges tiden mere effektivt, og du vil opleve at du kan løse flere opgaver inden for den tid det normalt tager at løse én opgave. Du kan fordel træne dette i løbet af din studietid, så du er forberedt, når du skal kickstarte din karriere.

“Efter jeg er startet et fuldtidsarbejde, har jeg lært værdien af 'Done is better than perfect'”